De Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG) is een organisatie ter ondersteuning van kinderen en volwassen met een beperking. De ondersteuning wordt gegeven door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers dat in de thuissituatie de helpende hand bieden. Het werkgebied is Zuid- en Midden Kennemerland.

De activiteiten van de STG worden voor een deel gefinancierd door gemeenten in Zuid- en Midden Kennemerland, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Voor een aantal doeleinden kan er geen beroep worden gedaan op de Wmo. Activiteiten die het leven van mensen met een beperking een beetje opvrolijken o.a.: een dagje uit, extraatjes tijdens een uitstapje, Sinterklaas vieren met cadeautjes.