Word vriend/donateur voor €25 per jaar op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van uw naam en e-mailadres.

Giften en legaten kunnen aan de Stichting Vrienden STG worden gedaan:
Stichting Vrienden STG
Postbus 101
1940 AC Beverwijk
www.vriendenstg.nl en www.thuiszorggehandicapten.nl
bankrekening NL58 INGB 0650 4998 91

Voor informatie kunt u contact opnemen met
Stichting Vrienden STG
Nellie Borst